1 803,8
mln ton wyniosły przewozy ładunków w 2015 roku*
1 505 719
tys. ton tyle wyniosły przewozy transportem samochodowym w 2015 roku*
743
tys. osób pracowało w transporcie w Polsce ogółem w 2014 roku**
* dane za rok 2015 GUS
** dane GUS 2015 r.
Partnerami kampanii są