Ideą kampanii jest uświadomienie wagi transportu, zarówno dla gospodarki, jak i dla każdego z nas. Ponadto, naszym celem jest również edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego.Transport wpływa na rozwój makroekonomiczny – i odwrotnie. Nie odczuwamy jednak tego sprzężenia w naszym życiu. Dotyczy nas „codzienna” logistyka. Świeży jogurt w lodówce, przywieziony z oddalonego o 300 kilometrów magazynu. Herbata, która przypłynęła do portu w Hamburgu z Indii, a następnie pokonała drogę 620 kilometrów nim znalazła się na półce w naszym ulubionym sklepie osiedlowym oraz pieczywo, które szybko zostało przetransportowane z pobliskiej piekarni, by jeszcze ciepłe trafić na nasz stół...

Rozstrzygnięto konkurs dla dzieci pracowników Grupy Raben! Transport jest potrzebny… nie tylko Mikołajowi!

Dla przypomnienia, konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych. W każdej z nich, Jury wybrało jednego zwycięzcę.

   

Czytaj więcej
Partnerami kampanii są